Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych oprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT.

Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. E.Sczanieckiej w Łodzi

List gratulacyjny

Projekt został doceniony przez Panią Prezydent Miasta Łodzi, Hannę Zdanowską! Oto list gratulacyjny adresowany do Uczestników i Organizatorów projektu.

Contribute!
Books!