Holistyczne podejście do nauczania przedmiotów eksperymentalnych oprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT.

Projekt realizowany przez IV Liceum Ogólnokształcące im. E.Sczanieckiej w Łodzi
Contribute!
Books!